Các mẹ ơi có ai biết hay là tham gia clb hay hội từ thiện nào không? Tôi muốn góp chút thời gian đi làm công ích để CS thêm ý nghĩa hơn.


Tôi cũng chỉ muốn tham gia hội bình dân có tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác.