Tình hình là em đang thất nghiệp mẹ nào có công việc gì chỉ cho em với. Em có thể làm lễ tân văn phòng. Nhân viên hành chính hoặc kế toán kho hoặc nhân viên kho. Và hi vọng các mẹ nào như em cũng sẽ sớm tìm được việc ạ. Cảm ơn các mẹ.