Ở đâu cũng thấy có hội CMĐT mà ở thành phố Vĩnh yên vẫn im lìm quá ??? theo ngu ý của tôi ta cũng nên học tập các tiền bối đi trước,lập Hội CMĐT Vĩnh yên để giao lưu ,học hỏi và sẻ chia vui buồn cho nhau,thi thoảng tụ tập cà phê,nhậu nhẹt chút cho nhanh hết tuần.... có ai ở Vĩnh yên tham gia không ???