Nếu kỉ niệm cũ tìm về, tuy mình không có tc gì nữa và cũng ko muốn tha thứ hay nhắc lại chuyện xưa, nhưng họ vẫn có mối qh máu mủ với con mình, mình phải làm sao đây. Mặc dù mục đích chỉ là nhìn mặt con :Sad: