Vợ chồng mình đều Bính dần nè, 2 con Hổ 86 mặc dù bằng tuổi nhưng OX chiều phết, chắc là VC son nó thế. Có ai như VC mình không lập hội đi. 2 con hổ ở 1 nhà có hay cắn xé nhau không?:)). Tớ chỉ thấy cùng Bính dần, 2 hỏa nên nhiều lúc nóng lắm, khi nóng thì tùy lúc nhịn còn thì cũng hay khắc khẩu lắm. Mọi người cùng chia sẻ nào@};-@};-@};-@};-:x