Mod xây tầng mới cho các bạn nhé, nhà cũ đây:


http://www.webtretho.com/forum/f140/hoi-phien-dich-tieng-anh-123833/


Chúc mừng nhà mới: