Chào các Bố Mẹ !


Những bố mẹ nào mua chung cư Capital Garden - 102 Trường Chinh xin add facebook:


Capital Garden(Hội khách hàng) để cùng chia sẻ thông tin về tiền độ,...... nhé.


Tât cả vì quyền lợi của khách hàng mua chung cư Capital Garden.


Cảm ơn cả nhà!