Cả nhà yêu quý!


Chị lại mạn phép đặt móng xây nhà nhé! Đã quá 100 trang rồi!Vậy là chúng ta đã xây đủ 5 tầng, 5 tầng qua nhà mình đã cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khỏe để mẹ vui, làm dấm tảo để mẹ đẹp, chăm ọp ẹp để măm măm!


Lên tầng 6, mong cả nhà mình chăm vào nhà, buôn bán hết mình để nhà mình nhanh thêm tầng, thêm niềm vui và mãi luôn là ngôi nhà thân thương nhé!


:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Hành trình yêu thương: