Trước là kính thưa các mẹ các mợ


Các mụ vợ của các đấng đàn ông


Đến các ông chồng lông dông đi tìm gái


Sau là kính thưa các bé gái ... đến cả bé giai


Do chủ nhà đi Sài ghềnh chưa về ( ăn nhiều quá ụch ịch không nhấc nổi nửa tạ thịt ra Hà Nhội quê ta ) nên iem - khánh mời danh dự của nhà Mậu - được sự uỷ thác của chủ nhà em xin mở lên nhà mới cho các thần gió - thần bão - thần bom đạn - thần tám ... có chỗ chui ra chui vào phá lên phá xuống :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Tiện thể em cũng xin kính mời các vị bô lão - trưởng lão - ... các vị đến tuổi gọi bằng lão luôn giúp đỡ các mợ các mẹ cả các mụ xây nhà mới cho nhanh cho đẹp ạ. Thay mặt các mẹ các mợ các mụ vợ của đàn ông và các ông chồng em xin cảm ơn ạ
.