Do bác chủ topic đi vắng em xin mạn phép xây ngôi nhà mới để nhà Mậu Ngọ có chỗ ra vào ạ .


Nhà cũ ở đây nhé http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=294025