Đầu cầu Hà Nội đã có mẹ lập hội belly dance dành cho các mẹ miền Bắc. Em xin phép lập hội múa phương Đông cho các mẹ miền Nam.