Hi các mẹ


Mình mở topic này để các mẹ đã, đang và sắp làm con buôn vào đây để tâm sự, chia sẻ những kinh nghiệm....và buôn chuyện.


Các mẹ bắt đầu đê.....