Như tit ạ, em và con ra đà lạt sống nhưng k hê quen ai, cũng như em chưa ra ĐL lần nào cả. Có anh chị nào ở Đl có thể cho em xin thông tin như nhà trọ, phương tiện di chuyển, chợ, trường cho con em cám ơn rất nhiều.