mình chuẩn bị là sm có mẹ nào ở hà nội cho thuê nhà ko cho mẹ con mình thuê với, mình bị đuổi ra khỏi nhà mong các mẹ giúp đỡ