Loading interface...

Hi M.n - Em năm nay 24 tuổi

ở Đồng Tháp

Nghề nghiệp : Tự do

- Mọi người thì sao ạ!

Chia sẻ em kinh nghiệm để bớt tress hoặc hướng nghiệp cho em với !! em mắc phải bệnh trầm cảm cười :) không kiểm soát được khi giận !!! Mọi người đều tiết hộ em với !