cửa hàng nhà em ngay mặt đường lại gần trường cao đẳng,trường cấp 3 nên rất đông khách,muốn mở hàng chè ,muốn mời các mẹ hợp tác,cùng nhau kiếm tiền ah.