<>em không phải ca sĩ cũng không có ý định theo con đường này, nhưng em vẫn muốn đăng ký một khóa học karaoke để có dịp hát hò ở cơ quan hay gi đó, mọi người có biết ở tp Hồ Chí Minh có địa chỉ nào dạy chất lượng mà học phí rẻ rẻ không chỉ cho em với