Colokiz chuyên dạy vẽ nhân vật hoạt hình, vẽ tranh sáng tác cho trẻ từ 5-18 tuổi. Đặc biệt,


hướng cho trẻ phát triển năng khiếu riêng, không học theo chương trình sẵn có.