Mình xin đặt viên gạch cho ngôi nhà những người con xứ QUảng đang làm việc và sinh sống xa Quê hương. Mong các bạn cùng góp gạch để xây nhà mới nhé