Tình hình là em đang ôn luyện thi IELTS đến tháng 9-10 này thi


cả nhà có ai cùng hướng 3 tháng tới thi thì pm chúng ta cùng học cho đỡ nản nhé


tại vừa làm vừa học dễ chán và nản lắm


lâu rùi ko ôn với dùng tới nên quên gần hết rùi


trước thi có 5.0 thui h chắc thấp hơn :) mục tiêu 5.5 or 6. nhé


ban đầu luyện viết, rồi nói còn nghe và đọc thì hỗ trợ chia sẻ nhau tài liệu để tự ôn


Mình là nữ, sn 87, ở HN, vậy tiện xưng hô nhé