Mình thử lập hội đồng hương này, có mẹ nào cùng quê thì vào đây nhé.