Năm đầu tiên chỉ có hai mẹ con. Tôi không muốn chứng kiến sự cô đơn tận cùng vào những ngày khi cuộc sống gia đình là có ý nghĩa nhất. Nếu các bạn có ai có ý định đi du lịch một nước nào gần Việt Nam (ví dụ: Malai chẳng hạn) thì cho tôi tham gia với. Có bạn cùng cảnh ngộ sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả.