RockStorm 2013 gia hạn tuyển chọn band đến 22/11/2013Ban tổ chức RockStorm 2013 thông báo gia hạn tuyển chọn band đến 17h00 thứ Sáu, ngày 22/11/2013.Theo như thông báo ban đầu, RockStorm 2013 tiến hành tuyển chọn rộng rãi các rock band tham gia biểu diễn với thời gian nhận hồ sơ tuyển chọn đến hết ngày 15/11/2013. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các band có thời gian chuẩn bị tốt hơn và gửi hồ sơ về chương trình, ban tổ chức RockStorm 2013 quyết định gia hạn thời gian nhận đăng ký dự tuyển của các band đến hết 17h00, ngày 22/11/2013.Tất cả các quy định cũng như thể lệ đăng ký tham gia dự tuyển vẫn được giữ nguyên như thông báo ban đầu. Ban tổ chức sẽ tiến hành buổi thử giọng cho các band đã đăng ký đến hết ngày 15/11/2013. Cụ thể như sau:Tại TP Hồ Chí Minh:


Thời gian: 8h30-12h00, sáng Chủ Nhật, 17/11/2013Địa điểm: Acoustic café, 6E1, Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP Hồ Chí MinhTại Hà Nội:


Thời gian: 8h30-12h00, sáng thứ Ba, 19/11/2013Địa điểm: Fantasies Warehouse, Thanh Trì, Hà NộiBan tổ chức sẽ thông báo lịch thử giọng cho các ban đăng ký sau trong thời gian sớm nhất.