Tình Hình Là : Có Bà Chị Gái Cũng trong hoan Cảnh Này...........Nên Rất hiểu Các Mẹ Độc thân Nuôi Con Một Mình ( Mà Nhất Là Các Mẹ Mới Sinh ..........)


Thế Nên em Lập Topic Này Để Hỗ Trợ ( Dúp ) Các Mẹ nhưng Các việc Khó Khăn ......trong lúc Một Mình Vượt Cạn Cũng Như đang Chăm Sóc con Nho? ( Hoan Toàn free Nhé ) Các Bố Nào Có Cùng Suy Nghĩ Với em Thì Call em Nhá ( 091565234 ) để Cùng Chung Sức Dúp Đỡ Các Mẹ trong Lúc Khó Khăn......