Ai có Chó sủa nhầm cây đổi 1 cuốn sách với mình đi, mua nhiều chật nhà :D https://tiki.vn/cho-sua-nham-cay-tai-sao-nhung-gi-ta-biet-v…


Đổi 1 trong 5 cuốn này nhé (trừ cuốn hiệu ứng lan truyền ra, lấy nhầm sách), giá nó tương đương đó (mình thì thích đổi cuốn Siêu Kinh Tế học hài hước lấy Chó sủa nhầm cây). Còn lại ai thích mua mình bán nửa giá cho, mới đọc xong 1 lần thôi.


Mình ở Etown, Tân Bình. Liên hệ qua điện thoại, zalo: 037 566 7319 .Inbox: https://www.facebook.com/thanhphong8989


Loading interface...