Hôm nay mình lập topic để các mẹ tuổi Canh Ngọ như mình lấy các ông chồng tuổi Kỷ Tỵ vào đay chia sẽ, tâm sự với nhau nhé .Khong biết các mẹ tuổi như mình có duy tâm ko, chứ mình thì cực kỳ tin vao tử vi , nên hom nay mở hàng topic này, mình xin trích lục sơ về 2 tuổi này nhé :


Chồng Kỷ Tỵ 1989 ( mạng Đại Lâm Mộc ) - cung phi Khôn - Thanh đế


Vo Canh Ngọ 1990 ( mạng Lộ Bàng Thổ ) - cung phi Cấn - Huỳnh Đế


1/ Xét về ngũ hành : mộc khắc thổ nhưng đại lâm mộc khong khắc lộ bàng thổ nhé mọi người


chồng Mộc vợ Thổ : ( tương hợp) Thổ Mộc sinh nhau( đại lam mộc) , giàu có bạc triệu, vợ chồng thuận thảo, giai lão bách niên, con nhiều người làm nên đại phú .


2/ Xét về cung phi chồng Khôn vợ Cấn : khi xét về hôn nhan các thầy quan trọng cung phi lắm nha mọi người :):)


chồng Khôn vợ Cấn sinh khí, hoà hợp tam tình)


Sanh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn


Gia đạo sau trước thuận hoà


Thua thãi trong ngoài, ruộng vườn điền sản...


* Bát san giao hợp thơ rằng :


Phải chịu gian nan cực buổi đầu


Ba năm nghĩ cũng chẳng bao lâu


Sau này Phước lộc trời cho đó


Nha cửa vinh sang lọ phải cầu


3/ Xét về thien can và địa chi : trai can Kỷ lấy vợ Ngọ


" Tẩu mã trường thành nguyệt đương thiên"


Dục ngựa trường thành mặt nhật nguyệt sáng chói, đời trước không thành , bỏ sang xứ khác, tái lập gia đình sinh con đỗ đạt , danh lợi đều có, rực rỡ hơn người .


4/ Xét về Chi nam, nữ : chồng Kỷ tỵ vợ Canh Ngọ


- chồng Kỷ tỵ vợ Canh ngọ : gặp số Tam hiển vinh , chồng lớn hơn vợ 1 tuổi , vợ chồng được danh giá, nhiều người thương mến , có chút ít chức phận them tốt, hào tài ấm no, hào con rất tốt, sinh con gái đầu lòng thì hạp, vật dụng trong nhà bình thường, vợ bôn ba, tính cộc, hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng cũng có phần hoà hợp, cùng lo với nhau làm ăn thì tốt, ở đời với nhau được tốt, về tính ý nên nhẫn nại


5/ Hôn nhan thuộc ngũ đế :


chồng Thanh đế lấy vợ Huỳnh đế : thì vợ chồng rất khá giả, làm ăn thành phát, lắm của nhiều con ( thật tốt)


=> xét về bản than vợ chồng mình rất hợp tính, chịu khó làm ăn với nhau, nhưng vì Thổ dưỡng Mộc nên vợ có phần chăm lo cho chồng nhiều hơn ;;). Nhưng cảnh vợ chong này thì thường 1 thời gian phải xa nhau rồi tái hợp lại mới tốt thì phải, về phần con cái thì có chút lận đận .


Mọi người cùng tuổi vào chia sẽ xem có phải vậy ko nha.