Bạn nên ghi nằm lòng rằng tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, chúng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


CHÚC MỪNG NHÀ MỚI, CHÚC MỌI NGƯỜI NHIỀU SỨC KHỎE, CON NGOAN, CHỒNG GIỎI, CHỊ EM XINH TƯƠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:Rose::Rose::Rose: