Hãy nắm chặt tay...


... cười lên bạn nhé


Cầu gì được nấy


Nào tiền đầy túi


Vợ chồng tình tứ ...


... Baby ra đời


gởi lời hạnh phúc!


...đơn giản chỉ thế này thôi :LoveStruc::LoveStruc:


Chúc mừng Sinh nhật: Bống Nghé 07/08, Kim Ngân 13/08, mái mơ 16/08, Tuyết Mai 28/08.


Link nhà cũ: http://www.webtretho.com/forum/f34/1981-khong-co-ngay-mai-nao-lai-khong-ket-thuc-khong-co-su-dau-kho-nao-lai-khong-co-loi-ra-tang-41-a-870580/index150.html