Hãy nắm chặt tay...... cười lên bạn nhéCầu gì được nấy


Nào tiền đầy túiVợ chồng tình tứ ...... Baby ra đờigởi lời hạnh phúc!...đơn giản chỉ thế này thôi :LoveStruc::LoveStruc:Chúc mừng Sinh nhật: Bống Nghé 07/08, Kim Ngân 13/08, mái mơ 16/08, Tuyết Mai 28/08.


Link nhà cũ: http://www.webtretho.com/forum/f34/1981-khong-co-ngay-mai-nao-lai-khong-ket-thuc-khong-co-su-dau-kho-nao-lai-khong-co-loi-ra-tang-41-a-870580/index150.html