Welcome các gà “bà tám”: mái mơ, M3K, mụ Lý, tý ỉn, CunKen, mẹ Nấm, Minh Tommy, Hiền Nhi, Zin Kem, minhman, GOLDENPIG, Răng sún, Bill Bống, cucki, KAT, Táo Tít, hoacomay, socola sữa, Kim Ngân, mái già, gấu mẹ, heo mẹ, mickey, tham_son, muối tiêu, Anh Khoa, mẹ còi, Ánh Hồng, Linh San, Bơ Bom, Ryan, Bill yêu, Thi pro, sunny, Nhi Khang, Pơlang, Mõ làng, quoclui, Tuyết Mai, maytrang, Đoan Thục, bé Ly, xaquenha, Evar, Kỳ Phong, family, Happy, willow, Heo vàng,…


Còn thiếu ai chưa được kể tên mà muốn làm “bà tám” thì la to lên nhé.


Chúc mừng Sinh Nhật:


Tháng 1: Evar 06/01, tý ỉn 13/01, Hiền Nhi 30/01.


Tháng 2: Zin Kem 14/02, Bill Bống 28/02.


Tháng 3: willow 08/03, hoacomay 12/03, Pơlang 18/03, Mõ làng 21/03, mẹ còi 23/03.


Tháng 4: minhman 02/04, huyen_pt 08/04, mickey 16/04, Đoan Thục 29/4.


Tháng 5: family 19/05, Explosive 30/05.


Tháng 6: Bill yêu 01/06, mụ Lý 06/06, muối tiêu 06/06, Bơ Bom 09/06, Anh Khoa 12/06, quoclui 18/06.


Tháng 7: Răng sún 02/07, Ryan 03/07, Táo Tít 09/07, maytrang 10/07, Linh San 19/07, cubido 27/07, Nhi Khang 28/07.


Tháng 8: Bống Nghé 07/08, Kim Ngân 13/08, mái mơ 16/08, Tuyết Mai 28/08.


Tháng 9: Happy 04/09.


Tháng 10: KAT 11/10, Thi pro 12/10, GOLDENPIG 14/10, M3K 22/10, Ánh Hồng 25/10, mẹ Nấm 28/10, mái già 28/10, gấu mẹ 28/10, CunKen 29/10.


Tháng 11: tham_son 08/11, Heo vàng 10/11, Kỳ Phong 12/11, socola sữa 17/11, xaquenha 21/11, cucki 24/11, Minh Tommy 30/11.


Tháng 12: heo mẹ 16/12, bé Ly 26/12.


Link nhà cũ đây: http://www.webtretho.com/forum/f34/1981-cach-duy-nhat-de-co-ban-be-la-chinh-ban-than-minh-phai-la-mot-nguoi-ban-tang-39-a-835420/