Năm mới đến sắp đến rồi, chúc mọi người được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dật khi về già, và có tiền ở mọi lứa tuổi.


Chúc mừng Sinh Nhật:


Tháng 1: Evar 6/01, metyin 13/01, Hiennhi08 30/01.


Tháng 2: Mebeminhthuhm 02/02, Zin&Kem 14/02, Dunga 16/02, Mẹ Bill&Bống 28/02


Tháng 3: Hoacomay7681 12/03, Mẹ_Pơlang 18/03, Molang 21/03, Letonhu72 23/03


Tháng 4: Minhman 02/04, huyen_pt 08/04, mickey0508 16/04, mẹ minh an 17/04, huynhdoanthuc:29/4


Tháng 5: Tom147 14/05


Tháng 6: Honey_HL1105 01/06, Bill đáng yêu 01/06, nguyentatdat 06/06, mẹ Bơ Bom 09/06, mẹ Anh Khoa 12/06, quoclui 18/06


Tháng 7: Ba_Gia_Rang_Sun 02/07, Me_ryan 03/07, Táo&Tít 09/07, Maytrangtc 10/07, Khanhlinh0681 13/07, Phuong147 14/07, Nhi Khang0409 28/07


Tháng 8: me_yeu_bi 04/08, bongvanghe 07/08, gamaimo1608 16/08, Tuyết Mai 28/08


Tháng 9: Quốc Bảo_05 12/09, Buikimngan 13/09, Kutí_HuyHoàng 23/09


Tháng 10: KAT0406 11/10, Thipro81 12/10, GOLDENPIG 14/10, M3K! 22/10, mebeNam08 28/10, gamaigia 28/10, gaume81 28/10, CunKen 29/10


Tháng 11: Tham_son 18/11, Socola_sua 17/11, Khoai&heo 20/11, Xaquenha 21/11, Cucki09 24/11, Minh Tommy 30/11


Tháng 12:Heomemummim 16/12, Valentine81 24/12, Hành tây 26/12


link nhà cũ :


http://www.webtretho.com/forum/f34/1981-chuong-ga-tang-48-hay-song-tot-dep-di-va-nho-rang-moi-ngay-chi-co-1-doi-song-rieng-cho-no-thoi-1032742/