Lập Hội Các Mẹ Máu Mê Kinh Doanh ở Sài Gòn đi Các Mẹ ơi, Các Mẹ ở Sài Gòn Mình Im Lìm Thể Nhỉ ,mình Muốn Giao Lưu Và Học Hỏi Kinh Nghiệm Lẫn Nhau Với Các Mẹ ,mình Tổ Chức A9n Uống Bàn Bạc đi Chứ ạ,mình Xung Phong Làm đầu Têu Cho ,các Mẹ ủng Hộ đi ạ?