Khoảng cách lớn nhất là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nếu không hiểu nhau. Muốn có thể hiểu được nhau là điều rất khó, cha mẹ có cách yêu thương của cha mẹ, con cái có cách cảm nhận riêng của mình.

Nếu chúng ta muốn hiểu đối phương thì buộc lòng chúng ta phải mở lòng mình đứng trên phương diện của họ và nghĩ theo cách của họ. Giữa cha mẹ và con cái sự khác biệt, khoảng cách giữa các thế hệ sẽ làm đôi bên khó lòng hiểu được nhau thông cảm cho nhau. Cha mẹ có lúc cắt khe, những điều con trẻ không thích. Con trẻ cũng sẽ có lúc trách hờn cha mẹ những điều không đáng nhưng phận làm con nếu như chưa thể đứng ở vị trí của cha mẹ để hiểu họ. Thì hãy kiên trì cho họ thấy và hiểu mình, chẳng có cha mẹ nào không chịu lắng nghe con cái chỉ có con trẻ có chịu nói cho cha mẹ hiểu và chịu để cho cha mẹ hiểu mình hay không thôi ? Sự kiên nhẫn và nỗ lực để cho cha mẹ thấy bản thân mình lựa chọn đúng. Hãy dùng sự chân thành để nói với cha mẹ rằng bản thân mình cần điều gì hãy ngồi lại với nhau và nói với cha mẹ rằng bạn hiểu họ thương bạn những cách họ thể hiện tình thương đó là bạn cảm thấy áp lực nặng nề. 

Hãy thông cảm và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn là oán trách bởi họ là thế hệ đi trước không thể bắt ép thế hệ đi trước phải thay đổi để phù hợp với thế hệ trẻ, nhịp sống của thế hệ trẻ được. Cha mẹ họ luôn nghĩ những điều tốt đẹp cho bạn chỉ là cách gọi thể hiện chưa đúng mà thôi.