Anh chị cho em xin ít kinh nghiệm làm hồng treo gió để hồng có màu đẹp không bị mốc với . Em làm 1 đợt nhưng vào quả cứ thâm thâm, có người mách lăn qua rượu hoặc dấm để sát khuẩn, tránh nấm mốc mà giữ màu đẹp em làm rồi nhưng không ăn thua . Sáng nay em vẫn thấy chợ bán hồng lửa, anh chị nào thành công rồi chia sẻ cho em ạ. Gấp lắm rồi :((