Em chào các bếp, em làm bánh gặp tình trạng hệt chị này đó, có ai biết chỉ giáo chúng em với nha. Em cám ơn rất nhiều.


Loading interface...