Chia sẻ đến cả nhà những món ăn trước và sau khi vận động, đặc biệt những ai tập luyện chế độ cao vào buổi sáng, vì trước khi tập chuyên gia khuyên không nên nhịn đói đó.Combo 1
Combo 2
Combo 3Combo 4
Combo 5Nguồn: Emmaphamkitchen