Nhà mình có một ít tương cà CHOLIMEX, hạn sử dụng còn rất xa (tương đương khoảng 5 lít) đã đóng gói trong túi nhỏ mỗi túi khoảng 5g. Đã đóng gói mỗi bịch gồm 50 bịch nhỏ.


Mẹ nào có nhu cầu liên hệ mình sẽ TẶNG (không bán)