Mình rất thích ăn cơm nắm với muối mè hay thịt kho, cá kho. Các mẹ chỉ mình cách nấu cơm như thế nào để có thể nắm cơm thành từng bánh tròn được kg? Mình muốn làm để khi đi chơi thì mình làm cho con và xã ăn. Cám cơn các mẹ nhiều nhiều...:Smiling: