Đi chợ hôm nay thấy nhiều món hấp dẫn quá, nên bấm bụng làm 1 bữa đãi chồng con nhưng mình biết ăn mà chưa biết nấu món này bao giờ. Giúp mình với nha, mai nấu đãi chồng con 1 bữa bù lại cả tuần nay mình bận nên chồng toàn phải ăn cơm hàng.:Smiling::Smiling: