Tối nay em "gảnh" nên mở nhà mới cho nhà mình. Mời vô mời vô:Drooling::Drooling::Drooling::Drooling:.


Chúc nhà mới mình nhiều món ngon, để em chạy theo lon ton xin công thức.


Link nhà cũ:


Món ăn thường ngày của gia đình bạn - Phần 1


Món ăn thường ngày của gia đình bạn - Phần 2


Mở hàng bằng món nhà em nhé::Battin ey:


Đĩa lòng luộc và tô cháo ăn ấm bụng mấy ngày áp thấp nhiệt đới này nhé

Tráng miệng bằng bánh chuối nướng nhé:


Lấy từ khuôn ra:Đã xắt xong: