Challenge 3


Mời các bạn yêu thích làm bánh thử sức với Challenge 3 của Hội bánh HN


Loại bánh: Cheesecake


Cấp độ: Trung bình


Thời gian đăng ký: Từ 31/07/2009 – 03/08/2009, tính theo giờ VN. Đóng danh sách lúc 16.00 ngày 03/08/2009.


Thời gian gửi công thức: 05/08/2009


Thời gian làm bài: 1 tuần


Thời gian trả bài: Từ 00.00 – 16.00 LT ngày 12/08/2008 tại topic Hội bánh - WTT


Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn yêu thích làm bánh ở VN và nước ngoài


Giải thưởng:


1 Giải nhất: 1 bộ muỗng đong 6pc. Mesuaring Spoon (Mẹ Kati tài trợ)


1 Giải khuyến khích: 1 bộ khuôn sillicon mini hình hoa 2 món (Tú Mèo tại trợ)


Đăng ký tham gia tại topic Hội bánh HN - WTT


http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=317791


Thể lệ tham dựNội quy cho thành viên tham gia ChallengeTham khảo dành cho thành viên mới


Challenge 1 - Cupcake


Challenge 2 - Strawberry Creamcheese Tart


Tin mới ở Challenge 3


Welcome thành viên BGK mới, bạn white_polar!


Kể từ Challenge 3, công thức sẽ được puplic trên website hội bánh sau kết thúc challenge.