Các bạn ơi cho mình hỏi,


Mình hay nấu canh mướp đắng nhồi thịt ăn rất mát, nhưng lại bị vàng mướp đắng. Làm thế nào để mướp đắng vẫn còn xanh vậy?