Các mẹ Hải Phòng ơi, chỉ giúp mình địa chỉ ăn bún tôm và nem cua bể đặc sản của Hải Phòng với. Gấp gấp lắm nhé, mai mình đưa xếp đi HP , muốn đưa qua đó ăn!