Em nghiện món này lâu rồi nhưng mới thử làm hôm qua thôi, nó đắng quá em không ăn được không biết em làm sai điều nào và có cách nào cứu vớt hũ tỏi của em không ạ? :((


Loading interface...


Ảnh em cop trên mạng.