Hello các mẹ,


e chỉ kịp xây nhà rồi lại đon đả bỏ đi chơi đây.................