Em muốn làm ít giò bò để ăn tết, có mẹ nào biết không chỉ giáo em vài chiêu để trổ tài với.


Cảm ơn các mẹ nhiều