Loading interface...


Loading interface...


Đấy, bao nhiêu bí quyết 5 năm trong nghề để ra dc món ngô khoai chiên (giòn cả tiếng, k ngấm dầu) em phô ra hết cho mn rồi đấy. Em nói thật, hiếm có người bán hàng nào như em, ghi cách làm ngô khoai cả nửa tờ A4 + kèm video. Ai có vụng thối vụng nát đều làm dc hết nhé, khỏi cần mang ví ra quán :)


Bột chiên ngô 50k/700gr chiên dc 14 đĩa, bột chiên khoai lang 50k/700gr chiên dc 20 đĩa đầy.