Chào mẹ các bé


nhà mình con lắm dưa hấu quá mà chẳng biết là sinh tố như nào cho ngon bây giờ


làm phiền mẹ các bé giúp đỡ mình với :)