Các mẹ ơi,trước đây khi mang thai, các mẹ ăn cháo cá chép nấu như thế nào truyền lại cho em ít kinh nghiệm với. Em sợ mùi thức ăn mà nhìn thấy nồi cháo cá chép MC nấu vẫn con tanh mùi cá, lại còn nguyên cả con sợ ngất luôn, mà không ăn thì không được
Loading interface...
, các mẹ giúp em với.