Tôm càng xanh thiên nhiên (em chỉ mua được theo mùa. Tầm tháng 4 là nhiều nhất).

Rau xanh nhà em tự trồng. 

Quá ngon cho 1 ngày mưa SG tầm tã :P

Loading interface...
Loading interface...