Có ai tách múi bưởi theo cách này chưa nhỉ?Mình thấy tách xong đẹp hoàn hảo. Thật là thích đó các mẹ ạ.Loading interface...Cách tách:


Loading interface...


Tách múi bưởi chưa bao giờ dễ đến thế, không dính xơ, múi nguyên vẹn hoàn hảo.Loading interface...Xem đi xem lại thấy vẫn dễ hơn cách gọt truyền thống. Xưa giờ nhà em toàn tách dọc.Loading interface...
Các mẹ thấy sao?